Giges in čarobni prstan

Nekoč nekje v Lidiji je živel mlad pastir,
ki kar čez noč si čudežnih moči je pridobil.

Še sam ni vedel, kaj z njimi se zdaj godi.
Še sam ni vedel, da prstan, ki ga našel je,
nevidnega ga naredi.

Bil pošten je in močan,
bil je kralju vedno vdan.
S svojo nevidnostjo odkril je vsakega lisjaka
bodisi majhnega ali veljaka.

Ker vedno delal je le dobra dela,
ker nasilja maral ni,
so ga imeli radi čisto vsi.

Za svoja dejanja
dobil od kralja pošteno je plačilo,
ki ga v plemiča je spremenilo.

Žal pa usoda s kraljem se je poigrala
in v smrt ga je poslala.
Toda kraljica za blagor vseh ljudi
se na koncu z Gigesom poroči.

Mlad kraljevič pošteno je vladal
vse svoje dni,
v kraljestvu mirno so živeli vsi.

Ko pa njegova zadnja ura je prišla,
so s čudežnim prstanom
in največjo skrivnostjo pokopali ga.