Projekt Branje nas bogati

Ker opažamo, da iz leta v leto zanimanje za branje zelo upada, je v letošnjem šolskem letu na šoli potekal šolski projekt Branje nas bogati. Namen tega projekta je pri učencih različne starosti (od 1. do 9. razreda) spodbujati branje različne literature in jim branje približati kot prijetno izkušnjo. Temeljni cilji letošnjega šolskega projekta Branje nas bogati so bili:

  • spodbujanje kritičnega in poglobljenega branja od vrstice do vrstice,
  • medpredmetno sodelovanje (prebiranje literature tako v angleškem kot nemškem jeziku),
  • medvrstniško sodelovanje (starejši učenci so mlajšim kot bralni prijatelji) in načrtovanje dejavnosti učencev ob literarnem delu,
  • spodbujanje aktivne vloge učencev pri branju.

Člani tima, ki smo skozi celotno šolsko leto skrbeli tako za vsebino kot organizacijo projekta, so (gospa Martina Škrlec, Irena Kocbek, mag. Aleksandra Žnuderl/David Bratovčak, Lavra Bukšek Kreft, Barbara Waldhütter in Mateja Nudl). Vsak mesec je eden izmed članov v okviru projekta pripravil 2 do 3 dogodke. Letošnja osrednja tematika projekta Branje nas bogati je bila prebiranje različnih literarnih del na temo DRUGAČNOSTI tako v slovenskem kot angleškem in nemškem jeziku. Starejši učenci so brali z mlajšimi in z njimi ob pomoči učiteljice ob izbranem literarnem delu izvedli različne dejavnosti (pogovor, igro vlog, poustvarjanje …). Dejavnosti se bodo izvajale pred poukom, v času jutranjega varstva, podaljšanega bivanja ali med urami književnosti. S projektom smo začeli v mesecu oktobru, ko bo gospa Martina Škrlec skrbela za dejavnosti ob literarnem delu Pod medvedkovim dežnikom.

V sklopu projekta smo v mesecu oktobru razpisali šolski likovni in literarni natečaj. Pri likovnem natečaju smo iskali izdelavo najboljšega logotipa oziroma zaščitni znak projekta Branje nas bogati. V okviru literarnega natečaja so učenci naše šole lahko tekmovali s svojo zgodbo (pripovednim besedilom) na temo drugačnosti – zapis je lahko bil v slovenskem ali angleškem jeziku. V svoji zgodbi so skozi oči glavnega literarnega junaka predstavili njegovo drugačnost, kako se je s tem spoprijemal on in okolica (na ta način so na novo preoblikovali vso vedenje in razmišljanje, ki so si ga pridobili). Najboljši zgodbi bomo v naslednjem šolskem letu objavili v knjižni obliki v dveh jezikih (slovenskem in angleškem), dodali ji bomo ilustracije oziroma slikovni material, ki ga bodo prispevali učenci naše šole pod mentorstvom učiteljice Ane Šuster Kraner. Projekt bi se sicer moral zaključiti konec meseca junija, ko bi organizirali Noč branja, vendar zaradi razmer tega žal ne bomo mogli realizirati.

Ne pozabite:
Branje je ena najpomembnejših stvari, ki jih moraš obvladati, če želiš postati vse, kar želiš. Z branjem se razvijajo tvoji možgani. Branje ti pomaga biti boljši v šoli. Branje ti ponuja okno v svet. In najpomembnejše: zaradi branja ne boš postal le boljši učenec, ampak tudi boljši človek. Se beremo.